విశ్రాంతి

Updated: Nov 25

ఎన్నో భావాలు మన మనసుల్ని ఆధారం చేసుకుని పుడుతూ ఉంటాయి. అయితే, వాటికి ఒక అందమైన ఆకృతిని చేకూర్చి, మనసుకి భారమైనవి తొలగిపోతే కలిగేది ఈ “విశ్రాంతి”.


మిరియాల సుధాకర్ రచించిన “విశ్రాంతి” అనే ఈ కవితలో, మథనపడుతూ భావోద్రేకాల సముద్రంలో కొట్టుకుపోతున్న మనసు, చివరికి ఒక ప్రశాంతమైన తీరానికి ఎలా చేరుకుందో వివరించారు.

 
మనోహర్ కోవిరి ఫోటో తీశారు

ఆకృతి లేకుండా ప్రతీ అచ్చు

ఈ మట్టిని ఆధారం చేసుకుంటుంది


తెరచాటు పుడమిలో మిళితమైన

పదార్థాల గుట్టు, కళంకం అంటని

పరిశీలించే కంటికి కాక

మరెవరికి తేటపడును..?


పుట్టుక ఎన్నేన్నో పొరలు చాటున

ఎవరికి వారికీ

తమతోనే పూర్తి పరిచయం

తెలియక సాగిపోతుంటుంది


హృదయం నిన్ను కన్నప్పుడు

అక్కరకు రాని ప్రతీ రాయి తొలగిపోయి

లోలోపల వెలికితీసి

విలువనిస్తుంది


సుఖాలు, వేదనలు

మరెన్నో భావాల మధ్య

నీతో నన్ను వేరుపరచి

అధికారం కోసం ఊగిసలాడుతూ

దాసుని కమ్మంటుంటాయి


ఈ బ్రతుకు కాలంలో కలిసినప్పుడు

విశ్రాంతి వాటికి బదులిస్తుంది

 

నావిగేషన్

 

బృందం

ఈ పుస్తకాన్ని మిరియాల సుధాకర్ రచించారు, హర్ష మోదుకూరి సమీక్షించారు, మధూలిక ఆచంట సంపాదకత్వం వహించారు, పి సి రావూరి ప్రూఫ్ రీడ్ చేసారు, మనోహర్ కోవిరి ఫోటో తీశారు మరియు రోజా కోవిరి నటించారు.

 

ప్రకటన

ఈ కవిత పేపర్‌బ్యాక్ మరియు ఈబుక్ ఫార్మాట్‌లలో అందుబాటులో ఉంది.
మీ అభిప్రాయం?

  • అద్భుతం

  • బాగుంది

  • పర్లేదు

  • బాలేదు


39 views0 comments

Related Posts

See All