నివసించు

Updated: Sep 13

మిరియాల సుధాకర్ గారు రచించిన “నివసించు” లో మన జీవితంలో వివిధ అంశాలను వివరించే తొమ్మిది కవితలు చేర్చబడ్డవి.

 
మనోహర్ కోవిరి ఫోటో తీశారు

సూచిక


ఉచిత యాక్సెస్

 1. మనసు అభిలాష

 2. మాట

 3. విడుదల తేదీ: 05.10.2022

 4. విడుదల తేదీ: 05.11.2022

 5. విడుదల తేదీ: 05.12.2022

 6. విడుదల తేదీ: 05.01.2023

 7. విడుదల తేదీ: 05.02.2023

 8. విడుదల తేదీ: 05.03.2023

 9. విడుదల తేదీ: 05.04.2023

 

జట్టు

ఈ పుస్తకాన్ని మిరియాల సుధాకర్ రచించారు, హర్ష మోదుకూరి సమీక్షించారు, లక్ష్మి చింతలపాటి సంపాదకత్వం వహించారు, పి సి రావూరి ప్రూఫ్ రీడ్ చేసారు మరియు మనోహర్ కోవిరి ఫోటో తీశారు.

 

ప్రకటన

ఈ కవిత పేపర్‌బ్యాక్ మరియు ఈబుక్ ఫార్మాట్‌లలో అందుబాటులో ఉంది.
మీ అభిప్రాయం?

 • అద్బుతం

 • బాగుండి

 • పర్లేదు

 • బాలేదు


29 views0 comments

Related Posts

See All